Pro účastníky

Důležité dokumenty pro účastníky ke stažení zde :

Předpokládaný časový průběh V. MČR v Olomouci

4. října 2019 – (registrace a ubytování: Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc, instruktáž a odborný seminář: Divadlo na Šantovce (Galerie Šantovka), Olomouc:

13:00 – 15:00 příjezd účastníků, prezence, organizační záležitosti, ubytování (SŠ polytechnická)

16:00 – 19:00 seminář /ČAHD/ (Divadlo na Šantovce)
19:00 – 22:00 večeře, společenské setkání (Galerie Šantovka)

5. října 2019 – parkoviště Galerie Šantovka (příjezd od Švýcarského nábřeží, Olomouc):

06:00 zahájení činnosti organizačních pracovníků
08:00 zahájení soutěže
08:30 – 15:30 soutěžní zásahy
16:00 nástup soutěžních týmů, předání cen a ukončení mistrovství